Vakthundar för olika behov

Vakthundar kan skydda din egendom

I många länder är det tyvärr nästan nödvändigt att hålla sig till vakthundar, åtminstone om man bor i hus lite utanför stadsbebyggelsen. Tänk på att det finns många olika slags vakthundar! Flera av de raser som idag används för vakt av egendom framavlades för att vaka över och skydda boskapshjordar mot rovdjur i stora hägn ute i naturen. Sådana hundar är självständiga och kräver förmodligen större ytor än du erbjuda dem. En vakthund måste inte vara stor och skräckinjagande även om det kan vara en fördel om du vill ha en hund som inte bara uppmärksammar utan även avskräcker. Hundar med stor kroppshydda som även tränas till att ge sig på angripare kallas skyddshundar och är inget man ska överväga om man inte hör till de få i vårt land med det specifika behovet. En bra vakthund är en uppmärksam hund som snabbt kan skilja på flock och främmande människor och som sedan, via skall, uppmärksammar oss när något ovanligt händer på tomten. Det är önskvärt med ”lagom” starka vaktinstinkter så att hunden tystnar när du talar om för den att allt är lugnt.

(Visited 142 times, 1 visits today)