Avmaska katt är nödvändigt ibland

Avmaska katt är inte svårt

Vår katt Sören är ofta ute och tyvärr blir det ju så att katterna får mask ibland. Är de utomhus ofta går det inte att undvika. Katter är väldigt renliga djur men de kan lätt bli smittade genom annans katt avföring eller om de har varit ute på jakt och tagit sig en munsbit av en råtta. Det låter kanske äckligt men det ligger i deras natur. För att avmaska katt finns det tabletter som man kan gömma i en bit god mat, till exempel i mjuk leverpastej eller också finns det en lösning som man ger i spruta direkt i munnen på katten. Avmaska katt gör man om man misstänker eller har fått konstaterat att den är smittad. Att avmaska lite då och då i förebyggande syfte fungerar inte eftersom maskarna då kan bli resistenta. Likaså ska man vara noga med att följa doseringen rätt. Det finns två olika maskar som katten kan få och det är spolmask och bandmask. Springmask förekommer inte på katt.

(Visited 131 times, 1 visits today)